Spelemann i blått

Av Sigmund Årseth (1978)

Relaterte artikler