Krigsminnesmerke i Aurdal

Om kunstverket

I 1995 reiste Aurdal historielag en stein til minne om de falne fra og i Aurdal sogn. Innskrift : Til minne om falne i og fra Aurdal 1940. Alt for Norge.

28. april 2020 var det 80 år siden det ble utkjempet harde kamper i Aurdal mellom tyske styrker med flystøtte og norske soldater. Fem norske soldater fra vestlandet mistet livet. Kampene satte spor i landskapet, og ikke minst i folkeminnet.
Til minnesmarkeringen hadde Aurdal historielag med god hjelp av krigshistoriker Knut Werner-Hagen satt opp en informasjonstavle som ble avduket i forbindelse med en enkel seremoni 28. april kl. 17.00.
Markeringen var et samarbeid mellom Aurdal historielag og Nord-Aurdal kommune. På grunn av pågående pandemi og at det ikke var mulig å samle mennesker, ble seremonien filmet: https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=y78-1AS3aUY&feature=emb_title

  • Navn: Krigsminnesmerke i Aurdal
  • Sted Aurdal
  • Plassering Ved Aurdal kirke, mellom Vestringslinna og Middelskulevegen.

Relaterte artikler