JORD, FJELL OG LUFT

Av Odd Tandberg (1982)

Om kunstverket

«JORD, FJELL OG LUFT» var resultatet av at Tandberg ville lage noe kraftig og robust. Den rustbrune fargen mot den lyse betongen gir assosiasjoner til jord og fjell og gir inntrykk av uforgjengelighet og tradisjoner.
Det ble i 1980 bevilget kr. 100.000:- til utsmykning av Fagernes Telehus gjennom Fondet for kunstnerisk utsmykning av nye statsbygg. Representant for brukerne under åpningen var Astri Jodalen.
Et viktig poeng var at skulpturen skulle oppleves på god avstand, med store og enkle former, noe som understreker det enkle og sterke i naturen.

Relaterte artikler