Vardeberget

Om kunstverket

VARDEBERGET HJELLE. 780 MOH.
Vardepunkt. Varden var nedråtna men er nå gjenreist. Orienteringstavle over gårdene i Vestringsbygda, som viser sammenhengen mellom gårdsnavn og utviklinga i bygda.

  • Navn: Vardeberget
  • Sted Aurdal
  • Plassering Hjelle

Relaterte artikler