Minne om falne i verdskrigen 1940-1945

Av Arne Wigeland (1961)

Om kunstverket

Det var til sammen 22 valdriser som mistet livet under andre verdenskrig. I april 1940 var det harde kamper flere steder i Valdres. Norske styrker møtte den tyske fremrykkingen i harde trefninger i Bagn, i Etnedal og på Tonsåsen, i Aurdal, i Åbjør, ved Hømandsberg og i Ulnes/Røn. I disse kampene mistet ni sivile livet. Ingen av soldatene som falt var fra Valdres. I felttoget andre steder i landet falt fire soldater fra Valdres. Senere under krigen mistet fire personer livet på grunn av arbeid for hjemmefronten, to mistet livet som flygere, en i en flyulykke, en i et båtforlis og en i tjeneste som amerikansk soldat. Skulpturen ble avduket 11. juni 1961.

Relaterte artikler