Ukjent

Av Odd Tandberg (1980)

Om kunstverket

Odd Tandberg (1924-2017)
Relieff, 1980
Odd Tandberg var en av de fremste avantgardister innenfor nonfigurativ kunst i Norge. Veggdekorasjonene i regjeringsbygget regnes som hans hovedverk.
I 1947 formulerte han sammen med medstudenter et protestskriv som for ettertiden kom til å stå som et modernistisk manifest:
«Så sant kunst er liv, individets liv, er det vår oppgave å gjennomleve og tilbakelegge vår egen tid, i pakt med det gryende, det spirende, det som kommer, uten tanke på om det blir godtatt og hva som lønner seg.»

Relaterte artikler