Skysstein

Av Knut H. Odden

Om kunstverketRelaterte artikler